CAPITAL PARK PODSUMOWUJE 2021 ROK I PREZENTUJE PIERWSZY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU


30 marca 2022

Rok 2021 był dla Grupy Capital Park przełomowy. Zakończył się proces rewitalizacji jej flagowej inwestycji – Fabryki Norblina na warszawskiej Woli. Firma wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 245,6 mln zł. Grupa zadecydowała także o przygotowaniu swojego pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju. 

Po 46 miesiącach intensywnych prac budowlanych oraz konserwatorsko-restauratorskich, mimo trwającej pandemii została ukończona rewitalizacja Fabryki Norblina – flagowego projektu w portfolio Grupy Capital Park. W sierpniu 2021 roku kompleks o łącznej powierzchni ponad 65 tys. mkw. uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W grudniu 2021 zakończyła się komercjalizacja jego powierzchni biurowej. Natomiast poziom wynajmu przestrzeni przeznaczonej na rozrywkę, kulturę, gastronomię, handel i usługi wynosi 68%. Wśród najemców Fabryki Norblina znajdują się m.in. Grupa Allegro, Globalne Centrum Usług Biznesowych Japan Tobacco International, SEB Bank, BioBazar, kino KinoGram, Food Town – największa w stolicy strefa gastronomiczna, Piano Bar. W najbliższych dniach i tygodniach swoich gości powitają immersyjna galeria Art Box Experience, Apple Muzeum Polska, które zaprezentuje najbardziej kompletną wystawę produktów tej firmy na świecie, a także nowe lokale handlowe, usługowe i restauracje oraz klub OrangeTheory Fitness.

W 2021 roku Grupa Capital Park prowadziła również prace związane z działalnością inwestycyjną. Sprzedała dwie nieruchomości: Eurocentrum Hotel i Rezydencje – projekt mieszkaniowo-hotelowy zlokalizowany przy Alejach Jerozolimskich w sąsiedztwie Eurocentrum Office Complex oraz zespół lokali handlowo-usługowych przy ul. Belgradzkiej w Warszawie. Transakcje wygenerowały łączne wpływy brutto na poziomie 121,8 mln zł, a ceny uzyskane w obu przypadkach przewyższały wartości księgowe tych inwestycji. Do procesu sprzedaży został przygotowany w pełni ustabilizowany i w 100 procentach wynajęty Royal Wilanów. 

Przed nami kolejne unikatowe i miastotwórcze projekty, nad którymi intensywnie pracowaliśmy w minionym roku. Polski Hak w Gdańsku to jedna z najbardziej prestiżowych obecnie lokalizacji w sercu Trójmiasta, na cyplu, w malowniczym otoczeniu ujścia Motławy do Martwej Wisły. Projekt zakłada zabudowę mieszkaniową z funkcjami handlowo-usługowymi na parterach budynków. Z kolei Nowy Wełnowiec, w którym jesteśmy partnerem strategicznym to wielofunkcyjna i ekologiczna dzielnica, która powstanie w północnej części Katowic, a także na terenie Siemianowic Śląskich. Pohutniczy obszar o powierzchni 43 ha zostanie zrekultywowany, zrewitalizowany i przywrócony miastu. Obecnie trwają prace nad finalizacją tych transakcji wraz z podpisywaniem umów joint venture z właścicielami gruntów oraz z inwestorami finansowymi. W przygotowaniu są także inwestycje w Warszawie, Szczecinie i Kołobrzegu, wszystkie z dominującą funkcją mieszkaniową – zapowiada Marcin Juszczyk, członek zarządu, CIO / CFO w Grupie Capital Park

Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. Przychody operacyjne w 2021 roku wyniosły 65,4 mln zł i były o 14% wyższe w porównaniu do wyniku za 2020 rok. Firma wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 245,6 mln zł. Aktualizacja wartości nieruchomości w kwocie 274 mln zł (z wyłączeniem wpływu kursu walutowego) miała pozytywny wpływ na wycenę nieruchomości inwestycyjnych Grupy. Jest to 31% wzrost wartości portfela inwestycyjnego do poziomu ponad 2,6 mld złotych. Saldo środków pieniężnych Grupy na koniec 2021 roku wyniosło 172 mln zł, a poziom zadłużenia netto jedynie 34%.

Capital Park po raz pierwszy prezentuje swój Raport Zrównoważonego Rozwoju, który w mierzalny sposób podsumowuje działania Grupy z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) na rzecz szerokiego grona interesariuszy.

Aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego od początku istnienia Grupy były ważne w naszej działalności i miały wpływ na realizowaną strategię. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy stworzyliśmy raport podsumowujący nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówi Kinga Nowakowska, członkini zarządu, dyrektor operacyjna odpowiedzialna m.in. za kwestie ESG w Grupie Capital Park. Wszystkie nasze projekty powstają z poszanowaniem środowiska i przyczyniają się do dobrostanu użytkowników danego obiektu: najemców, partnerów biznesowych, klientów, gości czy okolicznych mieszkańców. Naszym priorytetem jest edukowanie i budowanie wokół naszych inwestycji społeczności, której zależy na ochronie środowiska i której nie są obojętne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Podejście do realizacji inwestycji, a także świadomość najemców czy instytucji finansowych zmieniła się na przestrzeni lat. Teraz nikt nie wyobraża sobie budynku komercyjnego bez zielonego certyfikatu, a jeszcze kilka lat temu, gdy budowaliśmy Eurocentrum Office Complex, spotykaliśmy się z głosami zdziwienia, że biurowiec na etapie projektu posiadał już certyfikację. Uważano, że nie jest to wymóg konieczny. My mieliśmy silne przekonanie, że to jest właśnie przyszłość i staliśmy się liderem tych zmian – dodaje Nowakowska.

Raport zawiera informacje na temat kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych, prawnych oraz etycznych. Grupa prezentuje ponadto aspekty związane ze swoją działalnością z lokalnymi społecznościami oraz wpływem swoich inwestycji na miasta, a także podsumuje wyniki finansowe za 2021 rok. Raport został przygotowany zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, a także
z międzynarodowymi standardami raportowania SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
i rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Jego opracowanie poprzedziła ankieta na temat zrównoważonego rozwoju w Grupie Capital Park wśród jej interesariuszy. 

Pełna treść Raportu Zrównoważonego Rozwoju Grupy Capital Park dostępna jest na:

http://inwestor.capitalpark.pl/wp-content/uploads/2022/03/CP-raport-Zrownowazony-2021.pdf 

Więcej informacji:

Biuro prasowe Grupy Capital Park

Lidia Piekarska-Juszczyk

e-mail: l.piekarska@bepr.pl

tel. +48 691 38 12 38

***

Grupa Capital Park jest doświadczoną firmą deweloperską i inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od grudnia 2013 roku notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła wysokiej jakości portfel nieruchomości, składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowej oraz wielofunkcyjnej, obejmujący takie aktywa jak Royal Wilanów oraz zrewitalizowana Fabryka Norblina. Grupa zarządza portfelem nieruchomości o łącznej powierzchni 177 tys. mkw. i wartości rynkowej 2,6 mld PLN, z czego 92% stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie – najbardziej perspektywicznym rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pobierz dokument

POWIĄZANE ARTYKUŁY